top of page

טאיטיריה אופנישד

NOGA BARKAI. VIJNANA YOGA.

טאיטיריה אופנישד.

פרק שני, קטעים 1-6

(תורגם מסנסקריט ע"י נגה ברקאי)


1. אום.

היודע את ברהמן מגיע לעליון, ובקשר לזה כך נאמר: היודע את ברהמן כאמת, כידע, כנצחי, כזה שממוקם הן במקום סודי בתוך הלב והן בעולמות העליונים, הוא ישיג את כל כמיהותיו, יחד עם ברהמן שהינו תודעה טהורה.

מאטמן זה אתר נוצר, מאתר אויר, מאויר אש, מאש מים, ממים אדמה, מאדמה צמחים, מצמחים אוכל, ומאוכל- הפורושה.

פורושה זה – אוכל הוא תמצית מהותו.

מאוכל עשוי ראשו, צידו הימני, צידו השמאלי, וחלקו התחתון, הבסיס.


2. מאוכל אכן נוצרים כל סוגי היצורים על פני האדמה, על-ידי אוכל הם חיים ולאוכל הם הופכים להיות בסופו של דבר.

אוכל הוא אכן הבריאה הקדומה ביותר, ולכן מכנים אותו "צמח המרפא של הכל".

העובדים את ברהמן בהתגלותו כאוכל- ישיגו אוכל.

כאמור: אוכל הוא הבריאה הקדומה ביותר, צמח המרפא של הכל.

מאוכל נולדים יצורים. לאחר שנולדו הם גדלים בעזרת אוכל.

האוכל אוכל- ונאכל. וכזה הוא שמו, אוכל.


אחר ממנו אך שרוי בתוכו של הפורושה העשוי אוכל, נמצא האטמן העשוי פראנה. בזה הוא מלא. וגם הוא בעל צורה של פורושה. ובתואם לצורתו של הפורושה הקודם, (העשוי אוכל) כך צורתו של פורושה זה העשוי פראנה.

האויר הנכנס הוא ראשו, האויר הזורם בתוך הגוף -צד ימין, האויר הזורם החוצה-צד שמאל, אתר- הוא הגוף ואדמה- היא החלק התחתון, התשתית.

ועל כך המזמור הזה.


3. האלים נושמים עם פראנה, וכך גם אנשים וחיות.

פראנה היא תמצית החיות שבכל יצור חי. לכן מכנים אותה: "החיים של הכל".

העובד את ברהמן במופעו כפראנה – חייו יהיו מלאי חיות, כי פראנה- היא, היא החיות השוכנת בכל יצור.

פראנה זו היא אכן האטמן במופעו כגוף, של השכבה הקודמת-שכבת האוכל.


אחר ממנו אך שרוי בתוכו של הפורושה העשוי פראנה, נמצא הפורושה העשוי מנס. בזה הוא מלא. גם הוא בעל צורה של פורושה. ובתואם לצורתו של הפורושה הקודם (העשוי פראנה)

כך צורתו של פורושה זה. (העשוי מנס).

היג'ור ודה היא ראשו, הריג ודה צידו הימני, סאמה ודה צידו השמאלי, התורה היא הגוף ומזמורי האטהארוה והאנגיראסה הם החלק התחתון, התשתית.

ועל כך המזמור הזה.


4. במקום שממנו נהדפות המילים ושאינו נתפס בעזרת השכל (מנס), היודע את החסד המופלא של ברהמן, לא ירא כלל.

זהו אכן האטמן במופעו כגוף של השכבה הקודמת- שכבת המנס.


שונה ממנו אך שרוי בתוכו של הפורושה העשוי מנס, נמצא הפורושה העשוי ויג'נאנה. בזה הוא מלא. גם לו יש צורה של פורושה. ובתואם לצורתו של הפורושה הקודם (העשוי מנס) כך צורתו של פורושה זה. (העשוי ויג'נאנה)

אמונה היא ראשו. הנכון צד ימינו, האמת שמאלו, יוגה היא הגוף, והעליון הוא החלק התחתון, התשתית.

ועל כך המזמור הזה.


5. ויג'נאנה מכוונת את מעשה הקורבן, ומכוונת גם את מצבור המעשים. (קארמה) כל האלים עובדים את ברהמן במופעו כויג'נאנה.

היודע את ברהמן מבפנים, אם אינו משתגע, משאיר את הכתמים עם גופו מאחור, ומשיג את מאוייו. (חוצה אל מעבר לידה חיים ומוות.)

ויג'נאנה זו היא אכן האטמן במופעו כגוף של השכבה הקודמת.


שונה ממנו אך שרוי בתוכו של הפורושה העשוי ויג'נאנה, נמצא הפורושה העשוי אננדה. ובתואם לצורתו של הפורושה הקודם, כך צורתו של פורושה זה.

נועם הוא ראשו, עונג הוא צידו הימני, עונג עליון צידו השמאלי, אננדה היא גופו, וברהמן החלק התחתון, התשתית.

ועל כך המזמור הזה.


6. היודע את ברהמן כ"אסט" חווה "אסט" (אסט: אי-היות. מצב של תרום הבריאה.)

היודע את ברהמן כ"סט", יודע את היש, חווה את המציאות. (סט: היות. העולם. הבריאה.)

זהו אכן האטמן במופעו כגוף של השכבה הקודמת.


שאלה עולה מזה: האם זה החווה את ברהמן כסט, בשעת מותו, הולך אל העולם שמעבר, ואילו זה החווה את אטמן כאסט בשעת מותו משיג את העולם הזה? (הבריאה.)


הוא (העליון) התאווה: "אני רוצה להיות לריבוי, אני רוצה להיוולד." הוא עשה טאפס. מהטאפס שלו נוצר כל זה, כל מה שכאן. לאחר שברא את כל זה, אל תוך זה הוא חדר. ומאחר וחדר אל תוך כל זה, הוא הפך להיות הן הממשי, והן מה שמעבר. המוגדר-והבלתי מוגדר. מה שנוצר ומה שלא נוצר. מה שיש בו תודעה ומה שחסר תודעה. האמת והשקר.

כסט – הוא היה לכל מה שכאן. כל מה שנקרא "מציאות".

ועל כך המזמור הזה.387 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

קטה אופנישד

קטה אופנישד. פרק ראשון. חלק שלישי. (תורגם מסנסקריט ע"י נגה ברקאי) המרכבה דע את אטמן כאדון היושב בתוך מרכבה. אטמן: האינסוף המוחלט השרוי בגוף הגוף הוא המרכבה עצמה. בודהי: תודעה, הכרה בודהי הוא הרכב הנו

מונדקה אופנישד. פרק ראשון חלק א.

תרגום מסנסקריט: נגה ברקאי 1.ברהמה הראשון בין האלים, הבורא, המגן על העולם, מסר את ידע הברהמן, היסוד של כל ידע בעולם, לאטהרווה בנו הבכור. 2.ברהמה מסר את הידע לאטהרווה, אטהרווה בימי קדם מסר את הידע לאנגי

Comments


bottom of page