top of page

מונדקה אופנישד. פרק ראשון חלק א.

תרגום מסנסקריט: נגה ברקאי

1.ברהמה הראשון בין האלים, הבורא, המגן על העולם, מסר את ידע הברהמן, היסוד של כל ידע בעולם, לאטהרווה בנו הבכור.

2.ברהמה מסר את הידע לאטהרווה, אטהרווה בימי קדם מסר את הידע לאנגירה, אנגירה בתורו לימד את ברהדווג'ה ובנו של ברהדווג'ה מסר את הידע לאנגירה השני. כך הועבר הן הידע העליון והן הידע הארצי. )פרה-אפרה).

3.שאונקה, בעל-בית מכובד, ניגש לאנגירה ושאל אותו: אדון נכבד, איזה ידע הופך את כל זה- העולם החלל הבריאה, לידוע באמת?

4.אנגירה ענה לו: שני סוגי ידע יש לדעת, כך מסבירים אלו היודעים את ברהמן. פרה ואפרה. הידע של כאן, והידע של מה שמעבר.

5.בין שני סוגי הידע, הידע של "כאן" טמון ברג ודה, בסאמה ודה ביג'ור ודה, שפה, פולחן, דיקדוק, אטימולוגיה, גאומטריה ואסטרולוגיה. לעומתו ה"ידע שמעבר" הוא כזה שבעזרתו אקשרם ניתן לתפיסה.

6.זה שהינו בלתי נראה, לא ניתן לאחוז בו, חסר משפחה או קסטה, חסר עיניים או אוזניים, אין לו רגליים וידיים, נצחי, שורה בכל, אינסופי, עדין שבעדינים, זהו אקשרם. שהחכמים מכנים: bhuutayonim , מקור הבריאה.

7.כמו שעכביש שולח החוצה ואוסף חזרה את קוריו, כמו עשבים שמהאדמה נובטים, כמו שערות הצומחות על ראשו וגופו של אדם,

כך מאקשרם מתהווה העולם.

8.באמצעות טאפס ברהמן מתרחב. מזה אוכל נוצר, מאוכל פראנה, מפראנה מנס, ממנס ה"מציאויות", (התבל, היש.)

וכך: העולמות, הפולחנים והאלמוות.

234 צפיות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

טאיטיריה אופנישד

NOGA BARKAI. VIJNANA YOGA. טאיטיריה אופנישד. פרק שני, קטעים 1-6 (תורגם מסנסקריט ע"י נגה ברקאי) 1. אום. היודע את ברהמן מגיע לעליון, ובקשר לזה כך נאמר: היודע את ברהמן כאמת, כידע, כנצחי, כזה שממוקם הן במ

קטה אופנישד

קטה אופנישד. פרק ראשון. חלק שלישי. (תורגם מסנסקריט ע"י נגה ברקאי) המרכבה דע את אטמן כאדון היושב בתוך מרכבה. אטמן: האינסוף המוחלט השרוי בגוף הגוף הוא המרכבה עצמה. בודהי: תודעה, הכרה בודהי הוא הרכב הנו

bottom of page